Privacy beleid van CLS Healthcare BV

 


Condooms.com is een initiatief en geregistreerd handelsmerk van CLS Healthcare BV. In het privacy beleid van CLS Healthcare BV verschaffen we informatie over de gegevens die we verwerken van de bezoekers en klanten van deze (mobiele) website en haar producten en diensten.

CLS Healthcare BV verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd. Voor iedere bezoeker van Condooms.com geldt onderstaand privacy beleid:

Persoonsgegevens
Wanneer je een product of dienst afneemt bij één van de websites van CLS Healthcare BV administreren wij: jouw naam, adres (factuur- en/of afleveradres: straatnaam, postcode, huisnummer en woonplaats), e-mailadres en rekeningnummer.
CLS Healthcare BV verwerkt persoonsgegevens van jou voor zover dit nodig is voor een goede dienstverlening. Deze gegevens worden door Condooms.com verwerkt en als dat nodig is verstrekt aan derden, voor de volgende doeleinden:

- Verlenen van diensten door de webshop
- Bevordering van een efficiënte inrichting van bedrijfsprocessen
- De facturering, waaronder mede begrepen het al dan niet door derden doen innen van openstaande rekeningen
- Marktonderzoek- en verkoopactiviteiten
- Inlichtingenverstrekking aan de klant, klachtenbehandeling en geschillenbeslechting
- Voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden
- Kredietbeheer, waaronder mede begrepen analyses naar kredietwaardigheid en betaalgedrag, en het deelnemen aan een kredietregistratiesysteem
- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
Tijdens het bestelproces zullen wij je tevens vragen om je in te schrijven voor de Condooms.com nieuwsbrief. Middels de nieuwsbrief blijft je op de hoogte van alle lopende acties en wijzigingen op Condooms.com. Deze inschrijving is volledig vrijwillig en kan te allen tijde ongedaan worden gemaakt.

Beveiliging
CLS Healthcare BV bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden en draagt zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Transparantie
Je kunt kennisnemen van de persoonsgegevens die Condooms.com over jou heeft. Als deze informatie onjuist blijkt, kun je verzoeken deze aan te laten passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van jouw gegevens kun je aanvragen via het contactformulier.

Wijzigen van Privacy Statement
CLS Healthcare BV behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen direct en zonder enige kennisgeving door te voeren in dit Privacy Statement. Bekijk daarom regelmatig dit Privacy Statement op eventuele wijzigingen.

Accepteren Privacy Policy
De Privacy Policy maakt onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden van Condooms.com. Door een bestelling te plaatsen op de website van Condooms.com ga je automatisch akkoord met de Privacy Policy en Algemene Voorwaarden van Condooms.com. Indien je niet akkoord wilt gaan met deze Privacy Policy dan wel onze Algemene Voorwaarden verzoeken we je geen gegevens bij ons achter te laten en geen bestelling(en) te plaatsen.